o klubu
historie současnost prohlídka kontakt hráči členství
data
akce výsledky dokumenty fotoarchív
o stránce
novinky mapa stránek odkazy
ostatní
úv. stránka pravidla rezervace anketa kniha hostů

Historie a vznik našeho klubu

(opsáno z kroniky)

V roce 1932 vznikla mezi kulečníkáři, scházejícími se denně v kulečníkové herně kavárny “Passage” myšlenka napodobiti jiná města republiky a založiti rovněž i v Brně kulečníkový klub, který by sdružil všechny přátele této hezké a zábavné hry a zároveň udržoval a navazoval styky s kluby již existujícími.

Od myšlenky nebývá zpravidla nikdy daleko k činu a tak se vbrzku ustavil přípravný komitét, jehož předsedou byl zvolen Dr. Menčík. Prováděla se agitace, sháněli se členové, vypracovaly se stanovy a zadány Zemskému úřadu ke schválení. Avšak teprve v roce 1933 dne 13. listopadu byly tyto po několikeré intervenci schváleny.

Tím byl dán podnět ke skutečné práci a 4. prosince 1933 se konala ustavující valná hromada klubu, jenž nazván Amatérský kulečníkový klub Brno (AKK Brno).

Předsedou byl zvolen MUDr. Menčík Václav,
místopředsedou p. Rudolf Neumann,
jednatelem p. Stanislav Růžek,
pokladníkem p. Slavomír Dosedla,
zapisovatelem p. Kramoliš.
Předsedou hry tzv. “Ruské” p. prof. Emil Holub.
Správcem spolkového inventáře p. Josef Rendl.

© TJ ČH Billard Brno, 2002-2007. Duplikování obsahu je zakázáno bez souhlasu klubu TJ ČH Billard Brno.